БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Безнадеждно безлюбовно

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Рисувани на голо стихове (2007-8)

Разбий със чук
пулсиращата болка в мозъка ми,
да изпълзят навън змийчетата
на мисълта ми.
Бръкни със пръст
в окото на скръбта,
да блесне
електрическа светкавица.
Пръсни цветя
в подстриганото на тревата
и поръси ги
със дъжда на чувствата.