БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


жив е Христос

()

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Роди се на света

едно дете във ясла в

бедността.

Умря един човек

и Бог от

любов към всички.

Сега е жив този

Бог и човек и Дух на Отца!

Жив е днес,

беше вчера

и ще бъде до края!