БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Вместо цветя

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Публикувани


Тази нощ ме събуди дъждът
с миризмата на “Клан”-а.
Изстуди кафето отвън

на перваза във каната.
По бюрото ти лампата сам-сама
запрелиства хартиите.
Тиха музика някъде спря
и зацъка будилникът.
Тази нощ телефонът звъня,
отговори му секретарят.
Тази нощ скръцна врата
и раздвижи се стаята.
Тази нощ телевизорът спря,
и изгуби картина.
Тази нощ твоят дух мина оттук
и в отвъдното мина
.

 

 

 

Литературен свят брой 13 октомври 2009

 

Публикувано и във: Алманах Кръстопът на изкуствата - Екопрогрес София 2013