БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Тръпки

Никола Николов Петров (мечо)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Безпътен сред дървета крача, от гнилия им дъх горчи, те са вечните крале на здрача. Попиват ме безброй очи. От гнездата си по счупените мивки подават се уши и следят ме с изкривената усмивка на изгубени души. Сухи клони недодялано танцуват като в грозен сън. Кукли-бебета се хилят и целуват ме с ехиден звън. И отекват по пътеки заглушени, посипани със кървав прах, трелите на птици разрушени. Опивам се от своя страх.