БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Приказно

Камен Тодоров Бъндев (Bundyo)

Раздел: Пейзажна лирика  Цикъл:

Когато нощем сребърният вятър
играе си с кристалните дървета,
промъква се невидим декоратор
и оцветява в златно градовете.

Когато нощем огнеоки дяволи
със криви нокти дращят по стъклата,
тогава, казват, мъртъвците ставали
и търсели покой или отплата.

А в полунощ, когато сенките танцуват
и вещици подемат черни обреди,
самодивите излизат да лудуват,
далече от човешки погледи.

Когато нощем кукувицата закука,
кацнала на нечий рухнал, стар комин,
разказват - не било на слука -
животът хорски си отлитал яко дим. 

Когато сутрин третите петли пропяват,
и вятърът не клати старите върби,
камбаните във селото запяват -
поредна свещ е спряла да гори.

03.04.2003          11:11 часа.

2003-04-03