БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


РОМОЛЕНЕТО НА БОГА

венцислав стайков стайков (вениамин)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

       В памет
       на дядо Ангел


Водата - тази благодат,
отнесе името на ангела
в чучурите на вечността.
И глътка от реката на забравата
е най-вълшебно преживяване,
което всички ще ни сполети.

Да вярваш,че живота си изтича
към облаците и да видиш
оня свят с душата си,
в която отразена е съдбата,
да разбереш,че вечността
измива греха полепнал по перата
и да се преродиш в чешма,
е вече ромоленето на Бога.