БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ВЛАСТТА – КИРИЛ КОВАЛДЖИ

Любомир Георгиев Занев (любомир)

Раздел: Преводна проза  Цикъл: КИРИЛ КОВАЛДЖИ - Избрано

преводът:

     Един представител изразява, олицетворява някого, наказва вместо някого („от имато на”), но не отговаря за този, когото представлява. Той е нравствен диод.
    
Аз чувствам властта чрез нейните упълномощени, но тя остава безчувствена към мен, дотогава, докогато аз не успея да заявя за себе си, както си му е реда.

оригиналът:

ВЛАСТЬ– КИРИЛ КОВАЛДЖИ

      Представитель выражает, олицетворяет кого-то, карает за кого-то («от имени»), но не отвечает за того, кого представляет. Нравственный диод.
      Я чувствую власть через ее уполномоченных, но она остается ко мне нечувствительной, пока я не сумею, как следует, дать о себе знать...

 

 


2007-03-13