БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Аз съм оня, който пее...

Габриела Цанева (gabrielle)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл: СВЕТЛАТА ПЪТЕКА КЪМ ЗВЕЗДИТЕ, стихосбирка, ISBN 978-954-9375-76-3

Вятърът ближе тополите. Пукат короните – лумнали свещи горят. Птици пищят в клоните Впиват клюнове в млади листа – вият гнезда... и те ваят вещи и те пият насъщния; и те пеят за същия кръговрат на живота. Гледам от Горе – като Бог. Не питам къде ми е мястото – ясно е – някъде Долу. Там, в кръговрата на материята и природата. Само че аз не съм семе; само че аз не съм песен Аз съм оня, който пее и търси образа си небесен. Не бесен. Обесих ли се? Или побеснях? Къде е мястото ми? Тук, сред тях? Или където се пишат поеми поели цялото небесно бреме... Къде е мястото ми? Стар глупак съм, щом се питам – пак. Изядох цялото си време. И ненаядена останах. Смях... Нали това ме отличава - от тях – тревите, птиците, звездите.
2007-03-09