БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


прилика

Силва Грийн (dakota)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Веднага тръгна.
Трябваше ...
растеше
на врата й -
 завързаният
камък
с последната й дума.
Целувката пропусна -
за жалост
няма време...
Изгуби се
в отсъствие,
което не тежеше.
Приличаше на ладия
в провала
на спасението ...
По пробивите вляво -
приличаше на мене.


2007-03-07