БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Ще ме събудиш ли, мили?

Габриела Цанева (gabrielle)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл: СВЕТЛАТА ПЪТЕКА КЪМ ЗВЕЗДИТЕ, стихосбирка, ISBN 978-954-9375-76-3

Ще ме събудиш ли, мили? Ще изметеш ли свилата, обвила ума ми? И духът ми, чист, ще зазвъни ли? Мамо, прости ми! Днес друг люлее сърцата ми. Онова, което от години не бие - като камък се търкаля в клетката на ребрата ми – може да я разбие. И онова, което от страх се е свило в юмрук – напук ще се пукне. Кръвта ми ще бликне – телесен боклук, върху който ще цъфне, преди да помръкне (за кой ли път), това, което прави поета.
2007-03-07