БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


А можеше да пиша само за звездите и луната

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Рисувани на голо стихове (2007-8)

Звезди, като накъсани хартийки,
над чашата с любов.
Луната до сапунен блясък
измива тайнството.
Във мрака скрит е плътно пътят -
къде ще тръгваш посред нощ?
Цигарен дим и алкохол
привързват със вериги стола ти.
Вратата клати се от вятъра.
Висулки лед, надвиснали
с кинжална острота над темето,
а се забиват в торакса.