БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Предпролетно

Diana Mirabo (mirabo)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Неродена

Дъждът ме наваля и ме прегърна,

Набоде ме по влажната земя.

Денят ме близна да изсъхна –

Зачакаха да разцъфтя.

И аз от слънцето препила,

Не можех да дочакам пролетта!

Ръцете ми се разклониха

И се отрупаха със цвят.