БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Нашите пътища

Стоянка Тодорова Тодорова (котараната)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Нашите пътища, общи и чужди, преплитат се и се разделят за миг, отричат се и се откриват във своите нужди, раждат се и умират със същия вик. нашите пътища, светли и мрачни, водят към две различни врати, мамят синевата контури прозрачни на разсипан рояк от нощни звезди. Нашите пътища, пусти и пълни, с неизживяно добро или зло, напред лъкатушат, светулки безмълвни осъждат "човешкото" в нас естество. Нашите пътища, самотни и влюбени, търсят следите към мъдростта, в урагана житейски намерени и изгубени, горят като чифт разбити сърца.