БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


улици

Силва Грийн (dakota)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Улици разкаляни, улици безцветни -
тъжни, боклучави, дишащи в нощта.
С фарови отливки, мълчаливо дебне,
в котешки зеници,  сляпа светлина.

В сънища сърдити, в плувналата скука
мръсна, необръсната  прихва лудостта.
Винени пиянства в мрака се просмукват -
в платонични спазми гърчи се плътта.

Захабени  мозъци, сякаш са клошари,
механично ровят в старото бельо.
Вътрешни дилеми мислите прогарят -
пръскат се размити в сивкаво петно.

Болни и самотни, заледени, страдащи,
от прозорец счупен - хвърлени цветя.
Улични приюти на еднообразието ...
С истерично гола, скучна самота.


2007-02-16