БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Крехкост

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Публикувани

Домът на щастието ни е изграден от мъгли,

прясно замръзнали от утринния хлад.

Понякога го виждам да блести на слънцето.

Литературен свят брой 39 април 2012