БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Безизходица

Мея (мея)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

(или условия за чудо)


Небето е от остарял кобалт.
Изгризана от плесента филия.
Огледано в пробития асфалт,
прилича на прозорец на килия.

Понякога така тежи от небеса!
Заглавия на изгорени книги,
описали възможните ни чудеса.
А невъзможните са тежки диги.

И по реките е протеклото небе.
Будя Бог, горчив и необръснат.
Така те исках! Никога не бе...
И тъмно като пред възкръсване.

Светът ти в мен до болка избуя,
без плодове, които да откъсна.
Небето е платно, мечтите ми-боя.
За чудесата трябва да е късно.


2007-01-23