БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


На Ст.Цанев (Заради замислените и разплакваните от него :) )

Георги Василев Динински (daik)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Посветено

Ирония ли е?
Жената виеща в последния трамвай,
старицата оплаква своя край…
Поета плаче за Мая…
Аз плача за май!

2003-03-29