БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


и ...

Силва Грийн (dakota)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

В отбивката на календара
лежат покойни датите
изгубили лице
във смисъла на времето
...
(невидимо понятие)
преливащо в спокойно
безразличие...Когато
търсиш своята опора
(в хипнозата на спомена) -
животът
дърпа те
с верижка от табута.
... И дишаш загуба.

(Нощта е ден с избодено око)

 


2007-01-18