БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Балада за борбата

Анна Огнянова Колчакова (хала)

Раздел: Преводна поезия  Цикъл: Преводи

Владимир Висоцки

Балада за борбата

 

Сред вечерни молитви и свещи стопени,

сред военни трофеи и мирни огнища,

от катастрофите малки терзани живеят

боеве не познали момчетата книжни.

 

За децата досаден

е техният бит и

се бихме до рани,

до смъртни обиди,

но закърпваше мама

съдраното вкъщи,

ний четяхме пияни,

ний книги поглъщахме.

 

По челата ни потни косите полепват

и сърцата ни сладко се свиват в гърдите,

и завъртат главите ни бойни полета

в пожълтелите листи на книгите скрити.

 

Да постигнем се мъчим,

непознали войни,

отличаващи мъчно

вой от призивен вик,

на „Атака!” секрета

и на стълба граничен,

и как в боевете

трещят колесници.

 

А в котлите кипящи на прежните битки

колко новост за нашите малки глави.

Ний за роли на юди и на страхливци

враговете избирахме в свойте игри.

 

На злодея мъстехме

по горещи следи

и да любим с клехме

най-прекрасни жени.

Нека бъдат спокойни

другари, роднини,

че самите герои

играехме ние.

 

Но не бива да тънем в мечти постоянни –

колко малко забави, как много беди.

Да разтвориш опитай ръката скована

и от мъртвия бойния меч поеми.

 

Разбери, завладял

още топлия меч,

същността на света

във горещата сеч.

И узнай сам – герой

ли си или предател

и опитай във бой

ти вкуса на борбата.

 

И когато другарят ти падне прострян

и завиеш от първата загуба ти,

и когато без кожа останеш от гняв,

че е мъртъв, а ти, ти си все още жив,

 

то тогава узнал

ще си вече – смъртта

като нямо забрало

се хили в праха.

Виж как грубо лице

има злото – отзад

над гробовете рее

онаглял лешояд.

 

Щом от ножа парче

ти месо не си ял

или скръстил ръце

си спокойно стоял

и не си се ти бил

със предател, с лъжец,

значи всъщност си бил

ти самият подлец.

 

Ако в яростен бой ти със меч би се втурнал,

сълзите запомнил, безмилостно смел,

за да видиш във него кое колко струва,

значи нужните книги си в детството чел.


2007-01-15