БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


като лилия

Силва Грийн (dakota)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

С предъвкани,
преглътнати
обиди
дописвам страници
от откровения
(през парцалива
краткотрайност,
сглобени
в тъжни  заключения).
Отдръпвам си очите
победена ...
Бродирах - кърпейки
в нехармонична гама,
със белезникавите чувства
се обшивах
- със възлите
в душата си останах.

Бездомна в мислите
се приютявам
приличащи на свечерени мигове.
Небето е високо и за птиците -
а лилиите в блатата разцъфтяват.


2007-01-13