БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

приказчица

Александрина Венелинова Вълчева (aleks)

Раздел: Миниатюри  Цикъл:

* Зеленият мъж слезе от дървото и бавно тръгна към кладенеца. Загреба пълни шепи вода и жадно пи. После приседна на камъка. Утрото беше хладно. Червеният мъж излезе от пещерата и в унес тръгна към кладенеца. Загреба пълни шепи вода и я изля върху лицето си. После събуден приседна на камъка. Нощта си беше тръгнала с мъглата. Синият мъж излезе от реката и тръгна към кладенеца. Загреба пълни шепи вода и напълни джобовете си с нея. После, олекнал от съня, приседна на камъка. Небето се разпука на тънички розови нишки. Босоногото хлапе, прикътано още в съня, рисуваше мъжете един по един... бавно, с много любов и търпение...
2003-03-28