БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


БЕЛИТЕ ВЪЛЦИ

Стамен Василев Стаменов (zoomaniak)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Жълтите петна по тавана - очите нагоре следят,
мъртвите рани и вратът - неподвижен - стоят.
Като кукла останах на меко легло, оцелях,
но може ли, това да се каже живот.

Да бада ли вакуум - сред четри стени,
и само белите вълци да вливат ми кръв.
Аз хора - не зная говоря ли - викам ли,
или по тръбата вий ли гадаете - помръднах с устни.

О, две, само две, неща са подвижни в мен - очите ми,
и третото нещо - моето дихание - това се усеща.
Чувам белите вълци, да вият до мен, да ближат ме с устни,
да вливат ми кръв, да късат меса, от мен, вас - живот.
26,03,2003 г.

2003-03-27