БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


случайност ...или

Силва Грийн (dakota)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Листата на дърветата окапаха,
изсъхна и живота на тревата -
в прегръдката на шипковите тръни
умира нежността на всяко лято.

Премръзвам, а душата ми все пита
за онзи миг от залези роден -
в очите ми последен лъч прониква...
Случайност - или идвал е към мен?


2006-12-18