БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


тъгата е гробница

Силва Грийн (dakota)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Още не мога да махна
буцата спряла във гърлото -
гръб ми обърна
и тръгна си,
„сбогом” дори не продума.
Сред развалините на връзката
някак през рамо порутена,
кретам смутена към  изхода
през умъртвени поуки.
Времето бърза -
претъпкано,
тичат години претупани
тъгата - студена пустиня -
гробница за илюзии.


2006-12-13