БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Нашата индентичност

Иван Милтонов Николов (Лудетино)

Раздел: Литературни очерци, ЕСЕТА, ИМПРЕСИИ  Цикъл:

Нашата индентичност е била наша дотогава, докогато сме успявали да отстояваме своите идеи и не сме се съобразявали с общественото мнение и от това какво е общоприето да се направи в дадена ситуация. Нашата индентичност е била наша дотогава, докогато сме взимали стандартните клиширани решения, но с нашата увереност в правотата им. Трябва да се замислим и затова колко хора наистина живеят, работятя или правят това, което наистина искат. Да си зададем въпроса откога сме се оставили някой друг да решава вместо нас? Откога сме се пуснали по течението? Откога ни е напуснала вярата, че можем да променим нещо? Откога сме започнали да вършим нещата просто, защото така трябва? Откога е започнало да ни интересува това какво ще си помисли за нас някой непознат, ако се държим така както искаме? Откога поверихме живота си на непознати? Откога спряхме да взимаме решенията си сами и започнахме да го правим така, както да се хареса на обществото? Откога не сме били свободни? Отговорът е един. От достатъчно дълго време за да започнем да си мислим, че нищо вече не можем да променим. А, най-лошото е, че ще продължаваме да си бъдем все така същите и ще продължаваме все така да избираме някой друг. Понякога се опитваме с невслушването си в чуждите съвети да направим своят личен избор. И го правим, но в повечето случаи се оказва грешен. Оказва се, че само в грешките си сме ние самите.
2003-03-25