БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


~***~

Поля Горанова Йончева - Николова (polia)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Чезна
в беззвездните бездни
на онова възмездие,
погребано в черни ковчези поезия.
Унизена,
без право на време,
под бреме укротени илюзии
в тъмни подземия
гневно презрение.
Заменям,
без угрезение,
цялата своя увереност
за едно съмнение...