БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


откровение VII:КУПУВАМ БЕЗСМЪРТИЕ (из

Калоян Георгиев Стаматов (шурея)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

"Възславям всичко свръхчовешко-наричам го Живот-в-смъртта и Смърт-в-живота" 
У.Б.ЙЕЙТС


Ще си купя безсмъртие;
Ще се възвелича;
Ще възкръсна от мъртвите;
Ще се възпроизведа
във всяка Астрална утроба;
Ще забравя за времето-
тази отрова,
стремето
на Оногова
-Безсмъртния!-
Бога!

Ще си купя безсмъртие!
Ще прикова,ако трябва,
Христос върху кръста
още веднъж,
тоз път по-здраво-
да не възкръсва от мъртвите,
да бъде вечно разпнат на кръст!;
Пилат,ако трябва,
без жал ще осъдя,
преди да измие свойте ръце,
и смърт ще присъдя,
за да пребъда,
за малко безсмъртие-
капка поне!;
Ще продам,ако трябва,
продажният Юда,
за тридесет сребърника,
(за по-малко дори!),
без пари ще го дам-
него неверника...
Твърде много Юди станахме вече,
нали?


Ще си купя безсмъртие.
Ще клонирам себе си от всяка своя клетка.
По-съвършен ще бъда от смъртните:
с тяло кристална-решетка.
Ще стана по-свит и от вакуума;
по-широк от обема;
Спасител на себе си-
на свойта Его-система;
клонинг на Космоса;
ларва на хаоса;
човек със сърце от течен азот;
Отговор на Въпроса;
Решение на Казуса;
отрова
за Логоса,
без антидот!;
смъртно-безсмъртна Осмоза ще стана;
глобална
безкрайна
Вселена от себе си:
голяма
и трайна-
трансцедентална!

Ще си купя безсмъртие...
Всичкото ще го взема!
Без да мисля за другите-
ще умрат и без мене!
Тоз живот е Ентропия-
квазифактор на Хаоса,
темпорална Утопия
без посока,на халост.
Твърде често умирам,
много рядко се раждам...
Твърде кратко вибрирам!
Не събирам:
изваждам...
Твърде много щадя се-
шизоиден скъперник!
Винаги двоумя се-
като всеки неверник!
В Бога твърдо не вярвам.
Той не вярва във мене.
Хич не му се надявам.
Той ме дави с презрение.
Твърде много грешал съм
за да прося от Времето.
Твърде дълго проспал съм
на Бога впрегнат във Стремето......ЗАТОВА...

...Ще си купя безсмъртие:
обезателно!
Непременно!
Твърде смъртен съм!
Да!
Осезателно
смъртен
и земен!


2003-03-22