БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Сияйно есенно

Ирена Бориславова Бочева (irenasirena)

Раздел: Източни форми (рубаи, хайку, танка)  Цикъл: Хайку импресии

***
Златист полумрак.

С очите на кошута

нощта проглежда.

***

 Есенна вечер

златисти сълзи рони.

Дъжд от елмази.

***
Диви ягоди

насъбрала  есента

във шепите си .

  ***
Коя ли птица

вятър южен приласка?

На юг отлита.


 ***
Сплетени клони.
Тишината се рони

на златни листа. 

***


2006-10-24