БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


* * *

Събка Митева (abyss)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Бе далечна покапала музика по перваза на делнична лудница и целуващ с сянка улуците обещаваше тайнствени приливи на ония, с жадните погледи. Бе самотно стъпало отделящо тишината на скъсани думи от рефрена на люляков поглед взривил с аромат суетата на лъскави празни витрини. Бе разпръсната перлена гривна натежала от толкова спомени за лято изпило отдавна вълните. Бе просто миг плъпнал по вените. Песъчинка, препъваща времето.
2006-09-07