БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Всеки стар познат...

Росица Данаилова Кънева (dew)

Раздел: Афоризми  Цикъл:

Всеки стар познат помни нещо, което сме забравили...
2006-06-06