БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


xxx

Събка Митева (abyss)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Като вълче в зоопарк.

Понякога въздух не стига.

Жълтее в очите

пълнолунният мрак

и дълбае от вътре

вой като писък.

Не е лесна такава

една самота –

сред тълпа от зяпачи

разнолики и чужди.

Не заменя решетката

твойта гора,

леденее в дълбокото

примиреният ужас.

Забранени посоки,

забранени слова...

Не решетка те спъва.

Вълче ли си?!

Очакваш

/пред себе си

дори не признаваш/,

а стискаш здраво

зад зъби ключа...


2006-06-05