БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Тя трябваше

Иван Василев Богданов (Богданов)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

                                                На К.

Тя трябваше да бъде силна 
и затова тъгата си покри
               със черен креп.
Умората в сърцето си заключи
а сълзите прикри
              със дълги клепки
Животът си простря навън
като пране да го издуха вятъра
от всичко черно и ненужно.
И плака дълго,
скрита в тъмното
когато мислеше,
че никой не я вижда.
2006-05-29