БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Най-лошият случай

Боян Митков Паничаров (absolute)

Раздел: Афоризми  Цикъл: ОТНОСИТЕЛНОСТИ (афоризми)

Най-лошият случай обикновено не е “най-лошия случай”, защото той е лесно забележим и отстраним. В този смисъл най-лошият случай е хроничносивата типичност.

 

 

 


2006-05-17