БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Полунощни прозорци

Георги Василев Динински (daik)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Градът

С котешки очички 
светят вън стъклата,
сякаш гледат всички
мен във тъмнината.
Чувствам някой буден,
ето там отсреща,
като мен учуден
в светлото се вглежда.
Ти коя си, кой си
даже и не питам
в тази нощ ти свой си,
като мен зазидан
в стаичката бяла.
След деня ни труден
грижа незаспала
двамата ни буди.

2003-03-08