БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Talk

Ники Русиновски (djsupermax)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл:


Това е песен за чувството, когато си изгубен, объркан, несигурен. Или когато си загубил нещо, някого. Или когато си загубил всичко.

Това е песен, чиито текст има две версии. Тя е на Колдплей, но е използван семпъл и мелодията на Computer Love на Крафтверк (на практика това е кавър) и китара, която звучи като Ню Ордър... затова така неудържимо прилича на Ю Ту от ранните им години, когато и те правеха рифовете си под влиянието на гениалните германци (да, дори и те)... или пък просто си прилича на Колдплей. Аз се заразих по нея не от албума, а от една 11-минутна ремикс версия на Джънки Екс Ел  - Junkie XL Remix.

И двата варианта на текста са много силни, докосват различни струни в душите ни - дълбоко, навътре, боли. Има и неразбираеми фрази или метафори. Изчетох доста коментари къде какво е искал да каже автора в неясните на първо четене моменти или как да се тълкува визията на клипа и повечето са удивително смислени. Ако харесвате песента или пък Колдплей - ето ги тук: http://www.songmeanings.net/lyric.php?lid=3530822107858538944&offset=25&page=2#comments .   

А иначе това "аз се чувствам сякаш говорят на език, който аз не знам / И говорят го на мен" така удивително прилича на "Всички сте жаби и аз просто не мога / да проговоря езика ви сам" на Димитър Воев...
О, братко, не мога, не мога да го преодолея
Опитвах да се свържа с теб, защото не знам какво да правя
О, братко, не вярвам, че е истина
Бъдещето толкова ме плаши, че искам да говоря с теб
О, искам да говоря с теб

Можеш да фотографираш нещо, което виждаш
А в бъдещето аз къде ще съм?
Можеш да изкачиш стълбата догоре чак до слънцето
Или да напишеш песен, която никой не е пял
Или да направиш нещо, което никой не е правил

Дали си изгубен и непълен?
Чувстваш ли се като пъзел, който не може да намери липсващото си парче?
Кажи ми - как се чувстваш?
Е, аз се чувствам сякаш говорят на език, който аз не знам
И говорят го на мен

Така че можеш да фотографираш нещо, което виждаш
А в бъдещето аз къде ще съм?
Можеш да изкачиш стълбата догоре чак до слънцето
Или да напишеш песен, която никой не е пял
Или да направиш нещо, което никой не е правил
Или да направиш нещо, което никой не е правил

И не знаеш накъде отиваш и затова искаш да говориш
И отиваш там, където вече пак си бил
Говориш на всеки, който би те слушал, но се усещаш пренебрегнат
Нищо всъщност няма значение, нека поговорим
Да поговорим, да поговорим, нека поговорим


___________


Под голямата северна звезда
Опитай да откриеш ти къде си
В тишината на морето
Не знам къде отивам
В бъдещето ли или във миналото
Отивам наникъде така ужасно бързо
Когато стигна там, последвай ме
Когато стигна там, последвай ме

Защото не знам къде отивам, но искам да говоря
И отивам там, където вече пак съм бил
И
Искам да говоря

Направи снимка
На нещо, в което не си сигурен
Донеси ми да я видя
Но не знам какво виждам

В бъдещето, намери си дом
Доникъде не стигна сам
Трябва да откриеш липсващата част от себе си

Защото не знаеш накъде отиваш и искаш да говориш
И отиваш там, където вече пак си бил
Всъщност всичко е безсмислено
Говориш на всеки, който би те слушал, но се усещаш пренебрегнат
Нека поговорим
Да говорим
Искаш ли да поговорим?

Аз съм горе на престола
Опитвам да изпея песен
На език, който не говоря

Опитах, но не мога
Опитвам се до теб да стигна
Но ти си труден за достигане
Няма ли да поговориш с мен?

Защото не знаеш накъде отиваш и искаш да говориш
И отиваш там, където вече пак си бил
Да говорим
Нека поговорим

Oh brother I can't, I can't get through
I've been trying hard to reach you 'cause I don't know what to do
Oh brother I can't believe it's true
I'm so scared about the future and I wanna talk to you
Oh I wanna talk to you

You can take a picture of something you see
In the future where will I be?
You can climb a ladder up to the sun
Or write a song nobody has sung
Or do something that's never been done

Are you lost or incomplete?
Do you feel like a puzzle, you can't find your missing piece?
Tell me how you feel?
Well I feel like they're talking in a language I don't speak
And they're talking it to me

So you take a picture of something you see
In the future where will I be?
You can climb a ladder up to the sun
Or write a song nobody has sung
Or do something that's never been done
Or do something that's never been done

So you don't know where you're going and you wanna talk
And you feel like you're going where you've been before
You tell anyone who'll listen but you feel ignored
Nothing's really making any sense at all, let's talk
Let's talk, let's talk, let's talk.


---------------------


Under the great North star
Try to work out where you are
In the silence of the sea
I don't know where I'll be

In the future, in the past
Going nowhere... much too fast
When I go there, go with me
When I go there, go with me

Cause I don't know where I'm going and I wanna talk
I feel like I'm going where I've been before
And I wanna talk
Take a picture of
Something that you're not sure of
Bring it back to show to me
But I don't know what I see

In the future, find a home
Getting nowhere on your own
Got to find your missing piece

Cause you don't know were you're going and you wanna talk
You feel like you're going where you've been before
Nothing's really making any sense at all
You tell anyone who'll listen but you feel ignored

Let's talk
Let's talk
Do you wanna talk

I'm up in the part of the throne
I'm trying to sing a song
In a language I don't speak

I tried but I can't get through
I'm trying to get to you
But you’re difficult to reach
Won't you talk to me

So you don't know were you're going and you wanna talk
You feel like you're going where you've been before
Let's talk
Let's talk


Coldplay - Talk


2006-05-15