БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Жена

Еленa (kult)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:


Вода съм, от мене отпий
във чашата вечна със вяра.
Сълза съм, за мене копней
солта съм в морето и хляба.
Земя съм, във мен съхрани
копнежи, мечти и надежди.
Бразда съм, със мен зарови
лъжите и истини вечни.
И въздух съм, вятър  събуден,
стихия бушуваща свише.
Въздишка на твореца изкусен,
платно по което да пише.
И огън запален съм в мрака,
за да намериш си пътя,
де топло огнището чака,
все тебе във радост и мъка.
И Аз съм – събрала от всичко,
и сила, и слабост, и обич.
Погледна ли в моите шепи?
Там твоята вечност се носи.