БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


БЕЗЗВУЧНО

IMANUIL EMINESKU (luichifero)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

залезите тихи сред краткия живот 
радости сред мъката 
не вярвам в доброто 
осланям се на чуждото,на злото
виждам ангели с оръжия в ръка 
страхът ме гледа слисан 
слисан е,че брода съм намерил 
на битието в бурната река 
водещ през глъчката във тишината 
виждам я ...пустинна тишина  
чувам .... как тя е винаги сама
не чувам.....под стена от тишина 
дори подушвам хладната безбрежност
бетонната и хлад,без капка нежност 
вървя към злобата и знам 
простете братя ..вечно сам 
че в тишината аз оставам 
и вперил моя взор към вас
аз за последено... ви предавам