БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Транспортер

Жаклин Таквор Кехецикян (зузандър)

Раздел: Миниатюри  Цикъл:

Решението му беше категорично. Петите, а после пръстите се отделиха от парапета. Тялото му се понесе от осмия етаж. Все надолу.
 
Първото колебание се появи на седмия етаж. Не трябваше да скача. 

На шестия, напълно разубеден, реши да се откаже от падането и да се завърне отново горе.

На петия етаж разбра, че това няма как да стане.

Четвъртият етаж донесе нова идея и поредно решение. Да преустанови движението все надолу. Опита се да спре.

На третия етаж, след ежестотни усилия, се увери, че няма да успее да осъществи и това свое решение.

Вторият етаж посрещна падащият насред разочарованието на безизходицата.

Първият етаж разкри неочаквана перспектива. Да продължи полета все надолу.

За един безкрайно кратък миг паважът го убеди, че и това няма да стане.


2006-05-08