БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Уроци по магия I-во обобщение - Магичната ръка

Едуард Кехецикян (чезал)

Раздел: Публицистика  Цикъл: Уроци по магия

Забравете всичките си досегашни разбирания за магията. Независимо дали те са продиктувани от науката, която високомерно отрича съществуването й или от окултизма, който наивистично я възвеличава.
За да се разбере що е това магия, се иска усилията да бъдат съсредоточени върху следните три думи: магията е игра на себеусещане.
Досега изведохме пет правила, пет прости урока. Нека да ги повторим:
1. Стойността на доброто начало е илюзорна. Всеки, който разгръща богати на възможности перспективи, нова работа, нова любов, нови хоризонти, е обречен на разочарования. Очакването е най-могъщият враг на магьосника. Да се замени печелившото с благото е сложен магически маньовър. Онзи, който се отнася към себе си като към амбициозен, надарен или обещаващ, е изтръпнал и не умее да играе със себеусещането си. Благото начало е изтръгване на плевела на всички устройствени планове от градината на бъдещето.
2. Ако казваш какво искаш, то е равносилно да заявиш, че знаеш кой си. Това е рефлекс на себичния и отказ от промяна на себеусещанията. Най-мъртъв е този, който не играе с отношението към себе си. Вторият магически маньовър е обезоръжението от убедеността кой всъщност си ти.
3. Да се надпреварваш е признание, че желаеш да умъртвиш другите. Състезанието е бесовен вой на лилипута да е с педя по-висок от събратята си. Да удържиш напора да втриеш тялото и духа си в лилипутската гмеж, като не се откъсваш от старта, е третият магически маньовър. Гъливер се измерва не равнявайки се с другите, а играейки със себеусещанията си.
4. Само този, който осъзнае, че Азът не е субект на съществованието му, а жертвеник, който заменя свободата срещу святкащите дрънкулки на робския живот, може да предприеме четвъртата магическа маневра. Да се пробудиш от кошмара на живеенето като нечий обект е по силите на този, който пропълзи в рудника на недрата си и там прозре истината за чудовището, което му внушава чужди на автентичния му дух желания.
5. Обикновеното живеене е внушено от социума, ала цялата отговорност за последиците от него лежи върху конкретния човек. Признанията, почестите, уважението и всички отражения, които проблясват през деня в очите и поведението на другите, превръщат личността в маска. А маската е известна с това, че има изключително закоравяло себеусещане. Петата магия е да скъсаш заразната пъпна връв с отровните импулси, които идват отвън. Отлъчването е болезнена крачка към свободата, сила да превърнеш маската в облик.
* * *

Ще се спра на въпроса кой съм аз, че преподавам уроци по магия. Магьосник ли съм? Или самонадеян глупак? Аз съм този, който играе със себеусещането, затова в еднаква степен съм и магьосник, и самонадеян глупак. Както и не съм нито едно от двете неща. Забравете кой ви говори, познат или не, авторитет или шарлатан, вникнете в казаното. Така най-добре ще разберете, що за субект се крие зад чутите думите. Направите ли го, ще сте приложили успешно началните уроци по магия.
Една ръка има пет пръста: палецът, най-потребният пръст, блага е силата му, с него здраво захванат за живота ще бъдеш; показалецът, той винаги сочи обоза на всичко твое и неотклонно те кара да се отказваш от него; средният пръст, той е Гъливер, цар по произход, а не по потна надпревара; безименният пръст, най-малко усетимият от петте братя, той е истинското ти самосъзнание и ако не играеш със себеусещанията си, значи си го жертвал; и накрая кутрето, то е отлъчеността, много хора го изгубват, което значи, че безвъзвратно са се предали в ръцете на социума.
Пет магични пръста правят една магична ръка, аз ви предадох първата -
1. освободи посегът си/пътят пред теб/;
2. освободи се от себе си;
3. освободи се от другите;
4. освободи се отвътре;
5. освободи се отвън;
и магичната ръка бавно ще се раздвижи…


2006-04-30