БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


* * *

Събка Митева (abyss)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Вярваше – някой ден ще допише мечтите си и от оня сън ще си тръгне. Ще забрави вкуса на открехващ се мрак и на страх впиващ зъби до кокал. А дъждът ще измие следите по вените... То беше толкова дълго сбогуване... Като молитва на клетник, обесил душата си на прага на храма, а после храма превърнал в чистилище...