БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Без цена

Божидар Иванов Пангелов (bogpan)

Раздел: Сюрреалистична поезия  Цикъл:

Това е същият ъгъл.
Там се дели
Светлината.
Тя отминава наляво
и потъва във залеза.
Вчера слънцето счупи.
Но сега гледам направо
(с годините слепотата
го позволява).
И златният паяк
бавно
пълзи към морето.

Мислиш ли, че счупеното
носи щастие, ако не е яйце
(вътре е бяло).
А казано е:
“ …от ръката на стражите
кръвта му ще изискам!”*

Без цена.

*Йез.38.6
2006-04-21