БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВИ НА СТИХОСЛОЖЕНИЕТО 6 – ИГОР ВИСОЦКИ

Любомир Георгиев Занев (любомир)

Раздел: Преводна проза  Цикъл: ДРУГИ ПРЕВОДИ

26. Едно стихотворение може да се счита за състояло се, ако то е разцепило сърдечната броня поне на един човек, при това пораждайки в него някаква емоция.

27. Професионализмът в стихотворчеството е извращение. Професионализмът предполага наличие на ръководства и ходене по маршрути, поезията е свободен полет. Освен това стихотворецът, загрижен за материалното си обогатяване (което е естествено за всеки професионалист) със сигурност е обречен на проституция на възгледите си (което е неприемливо за Поета).

28. Поезията е: наркомания, матрица на хармонията, глупастта на рационалното, самота на човечността и човечност на самотата.


29. Изразяването на мислите наглас винаги е глупост.


30. Източник на нашата мъдрост е опитът, източник на нашия опит е глупостта.

 оригиналът:

1.       Стихотворение можно считать состоявшимся, если оно раскололо сердечную броню хотя бы одного человека, породив в нём при этом любую эмоцию.

2.       Профессионализм в стихотворчестве — есть извращение. Профессионализм предполагает наличие руководств и хождение по маршрутам, поэзия — свободный полёт. Кроме того, стихотворец, озабоченный материальным обогащением (что естественно для всякого профессионала) надёжно обречён на мировоззренческую проституцию (что неприемлемо для Поэта).

3.       Поэзия есть: наркомания, матрица гармонии, глупость рационального, одиночество человечности и человечность одиночества.

4.       Выражение мыслей вслух — всегда глупость.

5.       Источник нашей мудрости — опыт, источник нашего опыта — глупость.


2006-04-13