БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВИ НА СТИХОСЛОЖЕНИЕТО 4 – ИГОР ВИСОЦКИ

Любомир Георгиев Занев (любомир)

Раздел: Преводна проза  Цикъл: ДРУГИ ПРЕВОДИ

16. Буквите биват гласни и съгласни; стихотворецът го вълнуват и едните, и другите, но гласните определят размера на стиха.

17. Ямб (от гръц. стихотворен размер със силни места на четните срички), хорей (от гръц. буквално – танцувален; силните места са на нечетните срички), амфибрахий (от гръц. буквално – от двете страни; размер с трисложни стъпки с ударение върху втората сричка), дактил (от гръц. буквално – палец;  размер със силна първа сричка) и т.н. – всичко това са галимации и условности, знанието на които никога и на никого за нищо не е помогнало (освен, може би, на филолозите при защита на дисертация…).

18. Ритъмът и римата – това е формата, дрешката, по която посрещат… Прекрасното винаги пленява. Това, което е съвършено, не е безобразно.


19. Начупеният ритъм и слабата Рима не винаги са свидетелство за безпомощността на стихотвореца, тъй като е невъзможно, например, само с бицепси да обрисуваш очарованието на ръбестата младост на слабия пол.


20. Несъстоятелността на стихотвореца се провява в неоправданото използване, а още повече, в повторението на думите. Думата в стихотворението е ценна с относителното тегло на мисълта и е ориентирана към него. Парадоксалността на словосъчетанията  може да даде най-голям ефект при натоварването на текста с мисъл.

оригиналът:

1.       Буквы делятся на гласные и согласные; стихотворца могут волновать и те и другие, но гласные определяют размер стиха.

2.       Ямб (от греч. iambos; стихотворный метр с сильными местами на четных слогах, напр. «Я слышал в полночь звуки клизмы...»), хорей (от греч. choreios, букв. — плясовой; стихотворный метр с сильными долями на нечётных слогах, ) амфибрахий (от греч. amphibrachys, букв. — с обеих сторон; метр с трёхсложными стопами с ударным вторым слогом, ), дактиль (от греч. daktylos, букв. — палец; метр с трёхсложными стопами и сильным первым слогом,) и т.д., — всё это галиматья и условности, знание коих никогда никому и ни в чем не помогло (разве что, филологам — в защите диссертаций...).

3.       Ритм и рифма — это форма, одёжка, по которой встречают... Прекрасное пленяет всегда. Что совершенно, то не безобразно.

4.       Ломаный ритм и слабая рифма отнюдь не всегда есть свидетельство беспомощности стихотворца, ибо невозможно, к примеру, сплошными бицепсами нарисовать очарование угловатой юности слабого пола.

5.       Несостоятельность стихотворца обнаруживается за неоправданным употреблением, а тем паче, повторением слов. Слово в стихотворении ценно удельным весом мысли, на него приходящимся. Парадоксальность словосочетаний способна дать наибольший эффект загрузки текста мыслью.

 

 


2006-04-12