БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВИ НА СТИХОСЛОЖЕНИЕТО 3 – ИГОР ВИСОЦКИ

Любомир Георгиев Занев (любомир)

Раздел: Преводна проза  Цикъл: ДРУГИ ПРЕВОДИ

11. Всеки талант е умение на същността на твореца да влезе в резонанс с Вселената, задълбочаване на неговата способност да въплъти преживяното в осезаем материал.

12. Талантът на стихотвореца е умение да обрамчва с ритъм и рими лексикона си, като вмества в него светлината на мирозданието.

13. Основен работен материал на стихотвореца е словото, посредством което се организира мисълта. Златото на стиховете се измива от мръсотията на словото.

14.  Не всичко е злато, което блести.


15. Словото се състои от букви. Буквите са практически всичко, с което разполага стихотворецът.  В руския език те са 33 останали. Умението да пишеш букви е повече от достатъчна основа за стихотворчеството (достатъчно е умението да измисляш думите). Пазете буквите!

оригиналът:

11. Всякий талант есть умение сущности творца входить в резонанс со Вселенной, усугубленное его способностью воплощать пережитое в осязаемом материале.

12. Талант стихотворца есть умение огранять ритмом и рифмами лексикон, вмещая в него свет мироздания.


13.
Основной рабочий материал стихотворца — слово, посредством коего организуется мысль. Золото стихов моется из грязи слов.

14. Не всё то золото, что блестит.


15.
Слово состоит из букв. Буквы — это практически всё, чем располагает стихотворец. В русском языке их осталось 33. Умение писать буквы есть более чем достаточная основа стихотворчества (достаточной — является умение думать слова). Берегите буквы!

 

 


 


2006-04-12