БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВИ НА СТИХОСЛОЖЕНИЕТО 2 – ИГОР ВИСОЦКИ

Любомир Георгиев Занев (любомир)

Раздел: Преводна проза  Цикъл: ДРУГИ ПРЕВОДИ

6. Индивидумът, прибягнал към способите за избавление от мисълта си чрез стихосложението, е в правото си да се смята за стихотворец, но нищо не му дава право да се брои за поет, тъй като тази категория предполага да са минали векове.

7. Склонността към стихотворчество не е признак за особен начин на мислене, но е една от многото предразположености на човешката натура, които в една или друга степен атрофират според адаптацията на личността към средата на обитание.

8. Ще бъде правилно стихотворчество върху интелектуално-изтощена почва да се нарече стихоплетство; последното допуска всякакви езикови изпражнения и не изключва вероятността за наличие на първото, също както природата на курварството не изключва възможността за майчинство.

9. Заслугата на индивидума, прибягнал към стихотворчеството, като начин за избавяне от мисълта, се състои изключително в саможертвата при просвещаването на тъмата, което често е една илюзия.

10. Като спасителен лъч може да бъде свещичката в параклис, а светлината на прожекторите да е безсилна сред обилието на обедното слънце.


оригиналът:

6.       Индивидуум, употребивший способ избавления от мысли путём стихосложения, вправе считать себя стихотворцем, но ничто не дает ему права считать себя поэтом, ибо сия категория предполагает прошествия веков.
 

7.       Склонность к стихотворчеству не есть признак особого склада ума, но есть одна из прочих предрасположенностей человеческой натуры, которые в той или иной мере атрофируются по мере адаптации личности к среде обитания.

8.       Стихотворчество на интеллектуально-истощенной почве правильнее называть стихоплетством; последнее допускает любые языковые испражнения и не исключает вероятности первого, равно, как природа блядства не исключает возможности материнства.

9.       Заслуга индивидуума, прибегшего к стихотворчеству, как к способу избавления от мысли, состоит сугубо в жертве себя на просвещение тьмы, что нередко случается иллюзией.

10.    Светочем может случиться свеча во склепе, но тщетен свет прожекторов при обилии полуденного солнца.

 

 

 

 

 


2006-04-12