БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Ударение

Боян Митков Паничаров (absolute)

Раздел: Афоризми  Цикъл: ОТНОСИТЕЛНОСТИ (афоризми)

Пегасът разказвал на магарето за полета на духа, а то си представяло полета, насадени с марули... :) 

 

 

 


2006-03-30