БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Затъмнение

Марика Джукева (nonnullus)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Една жена,
               точно днес реши,
                   да застане
между друга жена
и нейното слънце.
В пепелна светлина
тъмното и лице
просветва
често
и когато в целия си блясък
                       го покаже-
пак бързо трябва да го скрие,
пак на отразена светлина
           трябва да се оглежда.
И ето,
изчислила точно момента,
захвърлила срам,
на пътя на лъчите слънчеви
                        се изпречи.
А другата жена
                в разсеян светлик
                се потопи
                и зачака
                             своя миг
съперницата си да затъмни.