БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Самоубийство

Марика Джукева (nonnullus)

Раздел: Философска лирика  Цикъл:

Часът на смъртта
                        никой не обяви.
Не това,
а агонията беше страшна.
Дълга.
Жестока.
Умоляваше ги
                     да я пуснат
                     да си отиде -
вързаха я,
хранеха я изкуствено
                        с обещания.
Заклеваше ги
                    да не я съживяват -
преливаха и спомени,
обдишваха я със старание
                                 закъсняло.
Уморена
           от безжалостната реанимация,
изчерпаната Любов
се самоуби.
Те още търсят виновника.
2006-03-27