БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ЯПОНСКИТЕ ВЯРВАНИЯ: СВЕТИИТЕ НА БУДИЗМА

Любомир Георгиев Занев (любомир)

Раздел: Преводна проза  Цикъл: ЗА ЯПОНИЯ С ЛЮБОПИТСТВО И ЛЮБОВ

БУДА ШАКЯМУНИ.

Или просто Буда. Именно в това свое прераждане той познава Истината и създава своето учение. Учението на Буда – будизмът – е най-важната част на японската култура.

БУДА МИРОКУ.

Санскритското име е Матрейя. Той е Буда на бъдещето. Когато той се появи на земята, ще настъпи края на света.

БУДА АМИДА.

Санскритското име е Амитабха. Главен обект за поклонение в едно от разклоненията на северния будизъм – амидаизма. Буда на Западния край. Според легендата, в едно от своите прераждания, като постигнал учението на Буда и изучил множество земи и страни, той дал 48 обета, един от които бил да построи за всички, обърнали се към него за помощ, Страна на Чистата Земя (Дзьодо) на Запад най-добрия край в световете за хората, един вид будиски Рай. Црез множество свои превъплъщения той изпълнил този свои обет. Негово любимо животно е белият лунен заек. (Цуки но усаги).

БОДХИСАТТВА КАННОН.

Другото произношение е Кандзеон, а санскритското име е Авалокитешвара (Възприемащият звуците на света). Бодхисаттва на състраданието, дал е клетва да спасява винаги и навсякъде живите същества, за което е получил възможността да се проявява в трийсет и три обличия. Близък сподвижник на Амида. В Китай и Япония се почита в женско обличие. В Индия и Тибет има мъжки облик (Далай-лама се смята за негово превъплъщение). В японското християнство през 16-ти век се отъждествява с Дева Мария. Управлява животинския свят. Често се изобразява с множество ръце – символ на възможността да спаси безкрайно множество същества.

БОТХИСАТТВА ДЖИДЖО.

Счита се, че е покровител на децата и на измъчваните в ада, а също и на пътешествениците.

Малки статуи на Джиджо често могат да се видят край пътищата, на шиите на които хората привързват парченца плат в знак за жертвоприношение.

ПЕТ БУДИ НА СЪСТРАДАНИЕТО(ГО-ТИ).

Именно тези пет божествени същества най-много помагат на хората да постигнат Нирвана. Имената им са: Якуши, Тахо, Дайнити, Асукуки и Сяка.

ДВАНАЙСЕТТЕ БОГА-ПАЗИТЕЛЯ (ДЖУНИ-ДЖИНСЬО).

Те са охранители на великия Якуши-Ньорайя – лекаря на душите в будисктата митология. Броят им съответства на броя на месеците и затова родените в съответния месец приемат за свой покровител съответното божество.

ПАТРИАРХЪТ ДАРУМА.

На Запад от Япония той е известен още и като Бодхидхарма, създател на школата Дзен и основател на китайския манастир Шаолин – бъдещ център за бойни изкуства. Неговата самоотверженост при постигането на определена цел е влязла в поговорките. Според легендата, когато клепачите му от дългото и неподвижно седене в поза на медитация започнали да се слепват, той ги откъснал и възнегодувал от своята слабост.

В Япония има такъв обичай: когато започваш някаква сложна работа (или молиш от боговете за някакво чудо), първо купуваш статуетка на Дарума и оцветяваш едното му око, а когато завършваш работата (или измоленото се сбъдва) – оцветяваш второто око.


2006-03-26