БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Прозаично

Цвета Динева (flap)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Не помня откога съм спряла тук,
не помня даже кой ме спря тогава.
Животът стана несъмнено друг,
предишният потъна в забрава.

Сега подръпвам крак или ръка,
но те са вкоренили свойте пръсти,
а аз в дърво, вместо в река
превръщам се от корените гъсти.

Сплъстено е небето върху мен,
притиска ме със тежеста на преса
и въздухът се къса изтънен...
Една ефирно - дишаща завеса

бе някога въпросното небе.
Сега е друго, всичко е различно.
Дали, защото непознато то ми бе,
или, защото днес е безразлично...
2006-03-21